Taxatie

Taxatie | woningtaxatie | taxateur | taxatierapport

Taxatie

Wat is een woningtaxatie en waarom moet uw woning getaxeerd worden?

Een taxatie is een deskundige schatting van de waarde van een onroerende zaak. Een taxatie is veelal verplicht voordat banken en andere financiele instellingen een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid hebben met betrekking tot de woning waarvoor er hypotheek wordt aangevraagd. Als deskundige geeft de taxateur een onafhankelijk oordeel.

Wat doet de taxateur?

De taxateur zal bij zijn taxatie letten op een aantal belangrijke aspecten die van belang kunnen zijn bij de waardevaststelling van uw woning:

Hoe verloopt de taxatie?

Onze taxateur maakt met de eigenaar een afspraak om de woning zowel aan de binnen- als buitenzijde geheel op te nemen. Afhankelijk van de grootte van de woning dient u rekening te houden met een minimum opnametijd van circa 30 minuten. Indien er sprake is van een nog uit te voeren verbouwing dient onze taxateur een schriftelijke opgave te hebben van een omschrijving en begroting van de verbouwing.

Verschotten

Het is mogelijk dat u zogenaamde verschotten in rekening worden gebracht, dit betreft extra kosten die de taxateur gemaakt heeft zoals onderzoek naar de aanwezigheid van een (ondergrondse) olietank bij een plaatselijke milieudienst. De bijzondere verschotten zijn per gemeente verschillend en worden zonder winstopslag in rekening gebracht. Tevens doet de taxateur een onderzoek naar de eigendomspapieren. Gecontroleerd wordt onder andere of de verkoper daadwerkelijk eigenaar is en naar eventuele beschreven bijzonderheden (zoals het recht van overpad, erfpacht e.d.) De kosten voor dit onderzoek zijn inbegrepen in het tarief.

Tarief taxatie:

Ons taxatietarief is € 338,80 (INCLUSIEF Kadasterkosten incl.btw) en daarmee zeer concurrerend.

Ons kantoor heeft kwaliteit als hoogste goed en geen kwantiteit, wij hanteren een verwerkingstijd van maximaal 4 werkdagen na opname, veelal kan dat sneller (mede afhankelijk van aangereikte documenten en agenda van een eigenaar of verkopende makelaar).

Ook is het mogelijk een zogenaamde waardeverklaring bij ons aan te vragen. Een waardeverklaring is een verkort taxatierapport welke bijvoorbeeld door banken wordt verlangd wanneer u een overbruggingskrediet nodig heeft.

Opslagen:

Voor een NWWI taxatie geldt een opslag (verplichte bijdrage aan het NWWI + extra werkzaamheden taxateur). Voor een NHG taxatie geld een opslag van € 45,98.
Bij een berekening van waarde na verbouwing rekenen wij een opslag van € 151,25.
Als het een taxatierapport betreft voor een nieuwbouw woning rekenen wij een opslag van € 302,50.
Wanneer er een taxatierapport opgesteld moet worden voor een appartement rekenen wij een opslag van € 151,25.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het opvragen van bodeminformatie.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Voor heldere, onafhankelijke woningtaxaties, zeven dagen per week tot uw dienst. Vraag uw Taxatie aan